Výjimky v provozu kroužků a odpoledního klubu

Ve čtvrtek 5.12.2019 končí odpolední klub v 15.00 hod.

Ve čtvrtek 5.12.2019 se nekonají tyto kroužky:


Keramika pro dospělé
Aj konverzace pro dospělé
Tanečně-pohybový kroužek
Čtenářský klub pro děti s OMJ
Flétna od 15.30, od 16.00 a od 16.30 hod.

Důvodem je souběžně probíhající mikulášská nadílka.