Výjimky v začátku kroužků 2018/2019

Kroužky začali svou činnost 17. září 2018.
Výjimky:
Informace k 3.10.2018:
Otevření kroužku Počítače se vzhledem k nízkému počtu přihlášených odkládá, dokud se nepřihlásí další zájemci. Přihlášené budeme kontaktovat.

Keramika pro dospělé začíná od 11. října 2018.

Kroužek Malých debrujárů se bude scházet v úterý od 15.05 do 16.05 hod. a začne 9.10.2018 na ZŠ Tyršova Nymburk v učebně č.18