Výtvarný kroužek v angličtině č. 2

Výtvarný kroužek v angličtině č. 2 pro věkovou kategorii 11-15 let neotevíráme z důvodu nedostatečného počtu přihlášených zájemců.

Kroužek propojuje výuku výtvarné výchovy a angličtiny tak, aby žáci rozvíjeli zároveň výtvarné dovednosti i jazykové znalosti (metodou CLIL - Content and Language Integrated Learning). Žáci mají možnost se zdokonalit v různých výtvarných technikách včetně kresby, malby, koláže, komiksu, prostorové tvorby s papírem, práce s písmem a práce s textilem. Vedle výtvarných technik se žáci seznámí s tématy z dějin umění a s interpretací uměleckého díla. Komunikace během výuky probíhá v anglickém jazyce, a tak si žáci jazyk procvičí v reálných situacích, aniž by se ho učili pomocí výkladu. Není požadována konkrétní vstupní úroveň jazyka, kroužek je vhodný pro ty, kteří jsou v angličtině sebejistí méně i více.
Číslo kroužku: 24
Den: pátek
Čas: 14.00-15.00
Lektor: Bc. Tereza Ryklová
Věková skupina: 11-15 let
Cena: 1.500,-
Kapacita: obsazeno
Kde: DDM Nymburk