COVID-19

Ve školním roce 2022/2023 nejsou stanovena proticovidová opatření ovlivňující provoz DDM Nymburk.

Od 14. 3. 2022 není povinné nosit ve vnitřních prostorách roušku!

INFORMACE O PROVOZU DDM A HYGIENICKÝCH OPATŘENÍCH
pokyny-COVID-19-2021-2022.pdf


Ohlaste nám prosím, pokud jde dítě do karantény nebo se u dítěte potvrdí nákaza COVID-19 poté, co bylo na kroužku nebo v odpoledním klubu, popř. na jiné aktivitě DDM.

Do budovy bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu. Výjimku v doprovodech mají rodiče předškolních dětí, kteří zajistí pomoc s přípravou dítěte v šatně, předají ho lektorovi a opouští budovu. Žádáme účastníky o včasný příchod na kroužek, maximálně však 5 minut před začátkem výuky. Žádáme o včasné vyzvedávání dětí.

Účastníci se ve společných prostorách pohybují s rouškou. Pro děti do 6 let neplatí povinnost mít roušku.

Pro zájmové aktivity do 20 osob (pro osoby šestileté a starší) není nutné dokládat bezinfekčnost (OTN, tj. prokázaní očkování - testování - prodělání nemoci).

Prostory DDM Nymburk jsou pravidelně dezinfikovány.

Dezinfekce je k dispozici u vchodu a ve všech učebnách.


Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, bolest v krku, bolest hlavy, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do DDM Nymburk vstoupit.

Pokud se u dítěte zjistí příznaky infekčního onemocnění během přítomnosti v DDM, bude dítě umístěno do izolační místnosti. Rodiče poté na vyzvání zajistí bezodkladné vyzvednutí dítěte.


INFORMACE Z MŠMT:
www.edu.cz/covid-19/faq-covid-19/#3--poskytov%C3%A1n%C3%AD-z%C3%A1jmov%C3%A9ho-vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-

Mimořádné opatření – Příloha usnesení vlády ze dne 19. srpna 2021 č. 714
www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/omezeni-maloobchodu-a-sluzeb.pdf

Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19
MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf