O nás

Charakteristika

Dům dětí a mládeže Nymburk je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Středočeský kraj. Náplň činnosti tvoří zájmové vzdělávání dětí, mládeže a ostatních zájemců v jejich volném čase. Osmdesát zájmových útvarů navštěvuje pravidelně kolem tisíce účastníků v Nymburce, v Lysé nad Labem a v Milovicích. Dalších několik tisíc se jich ročně účastní příležitostných akcí, výukových programů, spontánních činností, soutěží vyhlašovaných MŠMT a KÚ, příměstských a pobytových táborů. Tyto aktivity zajišťuje 5 pedagogických interních pracovníků, 60 externích pracovníků a 4 další zaměstnanci.

 

Zajímavosti

Spolupracujeme tradičně se Základní školou Komenského v Nymburce (na vánočních a velikonočních dílnách), s mateřskými školami v Oskořínku, na Vlkavě, v Polabci, v Kostelní Lhotě (zajišťujeme keramiku). Od roku 2011 spolupracujeme s Klubem malých debrujárů, spolupořádáme mezinárodní soutěž Pohár vědy.

Od roku 1998 pořádáme turnaje v elektronických šipkách, které přesahují rámec okresu, pro jednotlivce, družstva i rodinné týmy. Při DDM Nymburk pracuje folklorní soubor Šáteček. Na základě jeho činnosti jsme byli v roce 1996 iniciátory a nyní jsme spolupořadateli každoročního mezinárodního setkání dětských školních folklorních souborů „Polabská vonička“. 

Dům dětí a mládeže Nymburk pořádá olympiády v českém jazyce, v dějepise a zeměpise, konverzační soutěž v německém jazyce, dále organizuje plavecko-běžecký pohár a recitační soutěž (Dětská scéna). Každoročně také vyhlašuje soutěž Děti zvířátkům a soutěže na letní prázdniny. Pravidelně se zde konají šachové turnaje.

Konec školního roku provázejí vystoupení hudebních kroužků. Účastníci zájmových útvarů se také zapojují do soutěží, přehlídek a kulutrních akcí v Nymburce a v okolí. Intenzivně spolupracujeme s Městskou knihovnou Nymburk a s dalšími organizacemi.

 

Úspěchy

Účast folklorního souboru Šáteček na festivalech v zahraničí (Španělsko, Rusko, Belgie, Polsko, Slovinsko, Maďarsko a USA). Umístění na předních místech v republikových soutěžích v šachu, v mažoretkách a v Malých debrujářích.