Dramatický kroužek

Průprava pro jevištní vystoupení po stránce hlasové, jazykové, dramatické a pohybově-taneční, tvořivé hry na téma jevištních profesí, vlastní příběhy, scénáře, příprava scény, rekvizity.
Číslo kroužku: 40
Den: středa
Čas: 14.00-15.00
Lektor: Mgr. Jiřina Koláčná
Věková skupina: 7-11 let
Cena: 1.300,-
Kapacita: volno
Kde: DDM Nymburk