Matematika pro páťáky - příprava k přijímacím zkouškám

Kroužek je koncipován jako průběžné opakování učiva 1. stupně základní školy. V kroužku se budou věnovat základním matematickým operacím i slovním úlohám a geometrii. Mohou s vedoucím konzultovat také domácí úkoly. Kroužek je vhodný i jako příprava na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium.
Číslo kroužku: 8
Den: úterý
Čas: 14.15-15.15
Lektor: PaedDr. Růžena Masopustová
Věková skupina: 5. třída ZŠ
Cena: 1.500,- / pololetí
Kapacita: volno
Kde: DDM Nymburk