Výsledky dotazníku spokojenosti 2024

VÝSLEDKY ZPĚTNÉ VAZBY RODIČE - DDM NYMBURK (2023/2024)
Dotazníkové šetření probíhalo 4. 4. – 22. 4. 2024. Za tu dobu dotazník vyplnilo 116 respondentů.
Odkaz na podrobnější zprávu.
Dotazník jsme se snažili udělat co nejvíce uživatelsky příjemný, bylo tedy možné hodnotit pomocí hvězdiček (maximální hodnocení = 10 hvězdiček) a případně doplňovat komentáře.
Celková spokojenost s DDM byla u většiny respondentů maximální – 58,6% označilo 10/10, dalších 18,1% 9/10.
Nabídku kroužků označilo 60 respondentů za dostatečnou, 55 za velmi bohatou.
Příměstské tábory získaly v celých 50% 10/10, druhou nejčastější dopovědí (16,2 %) bylo 5/10, 10% respondentů táborům udělilo 9/10.
Kroužky byly dokonce v 60% hodnoceny 10/10.
Komunikaci ohodnotilo 74% respondentů 10/10.
Odpolední klub ohodnotila také nadpoloviční většina (64,1%) nejvyšším možným skóre 10/10.
Na otázku, co se vám v DDM líbí, jsme získali celou řadu odpovědí, nejčastěji se opakovaly komentáře "přístup pedagogů, přátelský přístup" apod., což nás velmi potěšilo!
Na otázku, co bychom měli zlepšit, odpověděla jen zhruba třetina respondentů. Jednalo se o doporučení, např. o větší množství pohybových kroužků, méně časté rušení kroužků apod.
Děkujeme všem za vyplnění! Pokud byste chtěli cokoli s DDM řešit, obraťte se prosím na některého z pracovníků!